WORMER-SCOUTEN

Wormer Scouten

Aktuell

Fotogallerie

Reservierungen

Login

Startseite Impressum Kontakt Links

Lescht mat den Versammlungen


Versammlungen sin am Prinzip Samsdes vun 14.00 – 15.30 zu Ohn am Home (ausser an den Schoulvakanzen).


Den 15. Dezember ass eis Chrëschtfeier vun 15:00 bis 18:00 am Home zu Ohn

Versammlungen

Versammlungen sin am Prinzip Samsdes vun 15.30 – 17.00 zu Ohn am Home (ausser an den Schoulvakanzen).


De 10. November hu mir Versammlung vun 14.00 – 15.30 zu Wormer

Den 17. November an 24. November hu mir normal Versammlung vun 15.30 – 17.00 am Home zu Ohn

Den 1. Dezember ass keng Versammlung well do Chrëschtmaart zu Wormer ass wou onsen Grupp och matmëscht

Den 8. Dezember hu mir normal Versammlung vun 15.30 – 17.00 am Home zu Ohn

Den 15. Dezember ass eis Chrëschtfeier vun 15:00 bis 18:00 am Home zu Ohn

Den 22. an 29. Dezember an 5. Januar ass keng Versammlung

Versammlung as all 2. Meindeg vun 19:00 bis 20:30


De 10. November hu mir Versammlung vun 14.00 – 15.30 zu Wormer

Den 19. November an 10. Dezember hu mir normal Versammlung vun 19.00 – 20.30 am Home zu Ohn

Den 15. Dezember ass eis Chrëschtfeier vun 15:00 bis 18:00 am Home zu Ohn