WORMER-SCOUTEN

Wormer Scouten

Aktuell

Fotogallerie

Reservierungen

Login

Startseite Impressum Kontakt Links

Lescht mat den Versammlungen


Versammlungen sin am Prinzip Samsdes vun 14.00 – 15.30 zu Ohn am Home (ausser an den Schoulvakanzen).

Den 06. Januar as Versammlung vun 14.00 – 15.30 zu Ohn am Home

Den 13. Januar as Versammlung vun 14.00 – 15.30 zu Ohn am Home

Den 20. Januar as Versammlung vun 14.00 – 15.30 zu Ohn am Home

Den 27. Januar as Versammlung vun 14.00 – 15.30 zu Ohn am Home

Den 03. Februar as Fues-Versammlung vun 14.00 – 15.30 zu Ohn am Home.
Jiddereen soll verkleed sin.

Den 10. an den 17. Februar ass keng Versammlung

Versammlungen

Versammlungen sin am Prinzip Samsdes vun 15.30 – 17.00 zu Ohn am Home (ausser an den Schoulvakanzen).

Den 06. Januar as Versammlung vun 15.30 – 17.00 zu Ohn am Home

Den 13. Januar as Versammlung vun 15.30 – 17.00 zu Ohn am Home

Den 20. Januar as Versammlung vun 15.30 – 17.00 zu Ohn am Home

Den 27. Januar as Versammlung vun 15.30 – 17.00 zu Ohn am Home

Den 03. Februar as Versammlung vun 15.30 – 17.00 zu Ohn am Home

Den 10. an 17. Februar ass keng Versammlung


Päischtcamp vum 19. – 23. Mee 2018

Versammlung as all 2. Meindeg vun 19:00 bis 20:30

Den 08. Januar as Versammlung vun 19.00 – 20.30 zu Ohn am Home

Den 22. Januar as Versammlung vun 19.00 – 20.30 zu Ohn am Home

Den 05. Februar as Versammlung vun 19.00 – 20.30 zu Ohn am Home

Den 12. März as Versammlung vun 19.00 – 20.30 zu Ohn am Home